Omsad Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti

16.07.2021

OKUL MOBİLYALARI VE GEREÇLERİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN,

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 07.08.2021 Cumartesi günü saat 11.00’de, dernek merkezinde, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı nisapsız olarak 14.08.2021 Cumartesi günü, aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündem ile gerçekleştirilecektir.

 

Sayın Üyelerimizin Olağan Genel Kurulumuza katılımları rica olunur.

 

OMSAD OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Madde 1. Açılış ve yoklama

Madde 2. Divan Üyelerinin seçimi ve saygı duruşu

Madde 3. Faaliyet Raporu’nun ve mali tablonun okunması ve müzakeresi

Madde 4. Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi

Madde 5. Yönetim Kurulu’nun İbrası

Madde 6. Denetleme Kurulunun İbrası

Madde 7. Bütçenin okunması ve görüşülmesi

Madde 8. Yeni dönem Yönetim, Denetim ve Danışma Kurullarının seçimi

Madde 9. Dilek ve Temenniler

Madde 10. Kapanış

Test

Form Gönderimi

Tamam

Copyright © OMSAD 2024

Ferhatpaşa Mah. Aytaşı Sok. No:94/1 Ataşehir / İSTANBUL